מושיק שיר

מושיק שיר

יו"ר מושב בינלאומי

PMI ישראל

דוברים נוספים באירוע PMI - אסטרטגיה חשיבה יוצרת ערך

Open Accessibilty Menu