משה יונה

משה יונה

ס.נשיא לכספים, יו"ר פרסי POY

PMI ישראל

הרצאות מפי משה יונה:

דוברים נוספים באירוע PMI - אסטרטגיה חשיבה יוצרת ערך

Open Accessibilty Menu